Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Hairstylist Saraswatie Pherai (hierna genoemd, hairstyliste) en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze Algemene Voorwaarden dienen om de dienstverlening en de kwaliteit ervan te kunnen waarborgen. Op het moment dat de klant een afspraak maakt bij de hairstyliste verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Saraswatie Pherai binden niet.

Administratieve voorwaarden

 • Behandelingen zijn uitsluitend mogelijk op afspraak. Een afspraak voor een behandeling kan tijdens het intakegesprek gemaakt worden of daarna via Whatsapp.
 • De klant ontvangt voor de afspraak een afspraakbevestiging per e-mail.  De klant dient deze afspraak te bevestigen.

Behandelingsvoorwaarden

 • De hairstyliste garandeert dat de uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
 • De hairstyliste staat garant voor behandelingen in een veilige en respectvolle omgeving en verwacht wederzijds respect.
 • De klant draagt zorg voor goede hygiëne en verschijnt schoon en fris op de afspraak.
 • Bij behandelingen langer dan 2 uur staat de afspraak vast, nadat de klant een aanbetaling heeft voldaan van 50% van de behandelprijs.
 • Voor behandelingen langer dan 4 uur staat de afspraak vast wanneer de klant een aanbetaling heeft voldaan van 150 euro.
 • Zodra de betaling is geaccepteerd en betaald, is de boeking definitief.
 • De aanbetaling wordt aan het einde van de behandeling verrekend met de eindrekening.

Uitzonderingen voor behandeling

 • De hairstyliste behoudt het recht om een klant te weigeren bij ziektes zoals koorts, griep, hevige verkoudheid, covid-19, luizen, schurft, hoofdhuidinfecties en andere besmettelijke ziektes.

Privacy & persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Hairstylist Saraswatie Pherai en worden niet verstrekt aan derden.

 • Als de klant een afspraak maakt bij hairstylist Saraswatie Pherai dan heeft de hairstyliste de volgende gegevens nodig: Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer. Dit is nodig voor telefonisch contact, om een bevestiging en herinnering van de afspraak te verzenden en voor het versturen van nieuwsbrieven/ verdere informatie van de salon.
 • De hairstyliste bewaart uw persoonlijke gegevens met uw haar historie in het systeem voor behandelingsdoeleinden tot u mondeling of per email een verzoek indient om het te verwijderen. 

Tarieven

 • De klant verbindt zich met de hairstyliste de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Als dit niet voor de behandeling besproken is gaat de hairstyliste ervan uit dat de tarieven bij de klant bekend zijn.
 • De hairstyliste werkt met een prijsopgave of prijsindicatie voordat de behandeling gestart wordt. Als de behandeling verandert, geeft de hairstyliste dit van tevoren aan. Zodoende kan de hairstyliste deze onderbouwen en is er bij het afreken moment duidelijkheid.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht de hairstyliste niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbetalen

Voor elk behandeling wordt er een aanbetaling ter bevestiging van de afspraak gevraagd.  Aanbetalen voor een afspraak kan niet met een cadeaukaart. Hierbij een overzicht van de aanbetalingen:

Knippen: 12,50,-
Contouren: 5,-
Epileren: 5,-
Knippen & epileren: 17,50,-
Knippen & treatment: 32,50,-
Knippen & uitgroei inzetten bij jou: 25,-
Knippen & uitgroei kleuren bij mij: 37,50,-
Uitgroei inzetten bij jou: 12,50,-
Uitgroei kleuren bij mij: 25,-
Treatments: 20,-
Keratine behandeling: 150,-
Behandelingen langer dan 3 uur: 150,-

De aanbetaling dient binnen 24 uur betaald te zijn. De klant ontvangt daarna een bevestiging via de mail. Is de aanbetaling niet binnen 24 uur voldaan, komt de afspraak helaas te vervallen.

Annuleren & wijzigen

Moet de klant de afspraak onverhoopt afzeggen? Dan gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Behandelingen korter dan 3 uur:
  *Tot 48 uur voor de afspraak kosteloos verzetten of annuleren.
 • Behandelingen langer dan 3 uur:
  *Tot 72 uur voor de afspraak kosteloos verzetten of annuleren.
 • Bij een ‘no show’ (niet aanwezig zijn op de afgesproken tijd en plaats), ben ik genoodzaakt om 100% van de behandelprijs in te rekening te brengen.
 • Bij overmacht (bijv. ongeluk, overlijden in de naaste omgeving) zal er uiteraard begrip getoond worden. Overwerken, laatste moment geen oppas, Covid-19: in quarantaine blijven, in afwachting van een test uitslag worden niet gezien als overmacht. En zal de aanbetaling komen te vervallen.

Het annuleren van een afspraak is altijd mogelijk via de afzegknop in de bevestigingsmail.
*In het weekend wijzigen of annuleren van een afspraak geeft de klant door via info@saraswatiepherai.com. Doordeweeks kan dat ook via WhatsApp.

Zwangerschap & kraamperiode

Bij een zwangerschapsduur vanaf 6 maanden is geen aanbetaling vereist. Indien de klant zich niet lekker voelt, laat dit direct weten en annuleer/verplaats de afspraak. Dezelfde regeling geldt gedurende de eerste 3 maanden na de bevalling. Na deze periode zijn de standaard voorwaarden van toepassing.

SP Cadeaukaart (Gift card)

– De cadeaukaart is te gebruiken voor alle diensten en producten welke Hairstylist Saraswatie Pherai aanbiedt.
– De cadeaukaart kan in maximaal 2 delen worden aangewend.
– De cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop 3 maanden geldig, tenzij anders vermeld.
– Aanbetalen voor een afspraak kan niet met een cadeaukaart.
– Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de cadeaukaart niet meer te gebruiken als betaalmiddel. Het betaalde bedrag voor een verlopen cadeaukaart zal niet worden gerestitueerd.
– Het is niet mogelijk om de cadeaukaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.
–  De hairstyliste neemt geen cadeaukaarten retour.
– In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de klant heeft de hairstyliste het recht om naar eigen keuze, de koop van de cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan de hairsyliste toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

SP Birthday Giveaway gift card t.w.v. €35 | 2023

– De gift card is te gebruiken voor alle diensten welke Hairstylist Saraswatie Pherai aanbiedt.
– De gift card word verrekend als €35 korting.
– Aanbetalen voor een afspraak kan niet met een gift card.
– De gift card mag in max. 2x worden gebruikt.
– De winnaar mag de gift card eventueel ook kado geven aan een ander.

– Het is niet mogelijk om de gift card geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.
– De gift card t.w.v. €35 is geldig tm 21/09/23.

– Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de gift card niet meer te gebruiken als betaalmiddel.
– In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de klant heeft de hairstyliste het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van de gift card op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan de hairstyliste toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.Aansprakelijkheid

 • De hairstyliste mag ten aanzien van de verrichten behandeling ervan uitgaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, alcohol en drugs, allergieën en/of bestraling, het gebruik van ‘doe het zelf’ producten en/of experimenten met het eigen haar. Ook het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.
 • De hairstyliste is niet aansprakelijk, als en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van de hairstyliste te komen. De hairstyliste heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is de hairstyliste gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Is de behandeling niet zoals vooraf besproken, dan kan de klant dat aangeven bij de hairstyliste. De klant dient dat binnen 3 dagen na de behandeling kenbaar te maken aan de hairstyliste. Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 10 dagen. De klant dient de hairstyliste de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen. De hairstyliste is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Te  alle tijden is het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen.
 • De hairstyliste aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 • Op elke overeenkomst tussen de hairstyliste en de klant, is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de hairstyliste. Tussentijdse wijziging in Algemene Voorwaarden van Hairstylist Saraswatie Pherai en andere voorwaarden zijn mogelijk.
 • Als u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar: info@saraswatiepherai.com. U krijgt binnen 72 uur een reactie.