Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Hairstylist Saraswatie Pherai (hierna genoemd, hairstyliste) en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze Algemene Voorwaarden dienen om de dienstverlening en de kwaliteit ervan te kunnen waarborgen. Op het moment dat de klant een afspraak maakt bij de hairstyliste verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Saraswatie Pherai binden niet.

Administratieve voorwaarden

 • Behandelingen zijn uitsluitend mogelijk op afspraak. Een afspraak voor een behandeling kan tijdens het intakegesprek gemaakt worden of daarna via Whatsapp.
 • De klant ontvangt voor de afspraak een afspraakbevestiging per e-mail.  De klant dient deze afspraak te bevestigen.

Behandelingsvoorwaarden

 • De hairstyliste garandeert dat de uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
 • De hairstyliste staat garant voor behandelingen in een veilige en respectvolle omgeving en verwacht wederzijds respect.
 • De klant draagt zorg voor goede hygiëne en verschijnt schoon en fris op de afspraak.
 • Bij behandelingen langer dan 2 uur staat de afspraak vast, nadat de klant een aanbetaling heeft voldaan van 50% van de behandelprijs.
 • Voor behandelingen langer dan 4 uur staat de afspraak vast wanneer de klant een aanbetaling heeft voldaan van 150 euro.
 • Zodra de betaling is geaccepteerd en betaald, is de boeking definitief.
 • De aanbetaling wordt aan het einde van de behandeling verrekend met de eindrekening.

Uitzonderingen voor behandeling

 • De hairstyliste behoudt het recht om een klant te weigeren bij ziektes zoals koorts, griep, hevige verkoudheid, covid-19, luizen, schurft, hoofdhuidinfecties en andere besmettelijke ziektes.

Privacy & persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Hairstylist Saraswatie Pherai en worden niet verstrekt aan derden.

 • Als de klant een afspraak maakt bij hairstylist Saraswatie Pherai dan heeft de hairstyliste de volgende gegevens nodig: Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer. Dit is nodig voor telefonisch contact, om een bevestiging en herinnering van de afspraak te verzenden en voor het versturen van nieuwsbrieven/ verdere informatie van de salon.
 • De hairstyliste bewaart uw persoonlijke gegevens met uw haar historie in het systeem voor behandelingsdoeleinden tot u mondeling of per email een verzoek indient om het te verwijderen. 

Tarieven

 • De klant verbindt zich met de hairstyliste de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Als dit niet voor de behandeling besproken is gaat de hairstyliste ervan uit dat de tarieven bij de klant bekend zijn.
 • De hairstyliste werkt met een prijsopgave of prijsindicatie voordat de behandeling gestart wordt. Als de behandeling verandert, geeft de hairstyliste dit van tevoren aan. Zodoende kan de hairstyliste deze onderbouwen en is er bij het afreken moment duidelijkheid.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht de hairstyliste niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Annuleren & wijzigen

Moet de klant de afspraak onverhoopt afzeggen? Dan gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Tot 3 dagen kan de afspraak verzet worden, mits het verplaatst wordt binnen 6 weken. Dat kan eenmalig. Als de klant de afspraak daarna nog een keer wil verzetten, is deze de aanbetaling kwijt.
 • Binnen 24 uur voor een afspraak wijzigen of annuleren – geen restitutie mogelijk. Ook als de klant gelijk voor een andere dag afspreekt. Dan dient deze opnieuw aan te betalen.
 • Behandelingen korter dan 2 uur, kunnen tot 1 werkdag (24 uur) van tevoren kosteloos verzet of geannuleerd worden (weekend niet meegerekend). Daarna is de hairstyliste genoodzaakt om 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Voldoet de klant dat bedrag niet binnen 48 uur, dan kan er helaas geen toekomstige afspraken meer gemaakt worden. Bij een ‘no show’ (niet aanwezig zijn op de afgesproken tijd en plaats), is de haarstyliste genoodzaakt om 100% van de behandelprijs in rekening te brengen. In geval van overmacht (ongeluk, overlijden in de naaste omgeving) toont de hairstyliste alle begrip. Overwerken, laatste moment geen oppas, Covid-19, in quarantaine blijven, in afwachting van een test uitslag worden niet gezien als overmacht.

Aansprakelijkheid

 • De hairstyliste mag ten aanzien van de verrichten behandeling ervan uitgaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, alcohol en drugs, allergieën en/of bestraling, het gebruik van ‘doe het zelf’ producten en/of experimenten met het eigen haar. Ook het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.
 • De hairstyliste is niet aansprakelijk, als en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van de hairstyliste te komen. De hairstyliste heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is de hairstyliste gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Is de behandeling niet zoals vooraf besproken, dan kan de klant dat aangeven bij de hairstyliste. De klant dient dat binnen 3 dagen na de behandeling kenbaar te maken aan de hairstyliste. Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 10 dagen. De klant dient de hairstyliste de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen. De hairstyliste is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Te  alle tijden is het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen.
 • De hairstyliste aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 • Op elke overeenkomst tussen de hairstyliste en de klant, is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de hairstyliste. Tussentijdse wijziging in Algemene Voorwaarden van Hairstylist Saraswatie Pherai en andere voorwaarden zijn mogelijk.
 • Als u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar: info@saraswatiepherai.com. U krijgt binnen 72 uur een reactie.